opc_loader

Privacyverklaring Kadoshop Celchi VOF
25 mei 2018


Uw privacy is voor Kadoshop Celchi VOF van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de webwinkel www.celchi.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.
Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Kadoshop Celchi VOF.


Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen
handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te
laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.
Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, naw-gegevens, ip-adres, e-mailadres, telefoonnummer en
factuuradres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is
afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).


Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw factuuradres, e-mailadres, ip-adres, telefoonnummer, betalingsgegevens en nawgegevens.
Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten
dat u tevreden bent met onze reactie.
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze
producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een
afmeldlink. Via uw account kunt u dit ook doorgeven.
Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens
worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.


Uw account
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over
uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen
met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.
Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, ip-adres, factuuradres en
betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot u het
account opheft.
Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker
kunnen benaderen als dat nodig is bij de webwinkel. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer
u dat wilt.


Andere partijen
Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de
webwinkel of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte
mogen doen bij de politie.


Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:
per e-mail
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Via uw
account kunt u dit ook doorgeven.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze
webwinkel of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een
misdrijf).
Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens krijgen. Dit is
nodig om u te kunnen leveren wat u heeft gekocht.
Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Wij hebben strikte afspraken met hen en zij
moeten de Europese privacywet naleven. In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen.
Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.


Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een
verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen
bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google
diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.


Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed
beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op
de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook
apart aan te kondigen.


Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons
opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

 

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.


U hebt de volgende rechten:
uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
het laten corrigeren van fouten
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
intrekken van toestemming
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.


Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de
toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens
Kadoshop Celchi VOF
Vaandelstraat 12
5282 TH Boxtel
E-mail klanteservice@celchi.com
Telefoonnummer 0613401328